Kategoria: Kontrola trzeźwości

Regulamin kontroli trzeźwości – badanie trzeźwości w regulaminie pracy

20 września 2023 Paweł Wnuk

W jednym z dotychczasowych wpisów wyjaśniono kwestie zakresu podmiotowego kontroli trzeźwości pracowników (zobacz wpis: Czy kontrola trzeźwości lub kontrola narkotykowa mogą obejmować wszystkich pracowników?). W niniejszym wpisie przedstawiony zostanie przykładowy wzór postanowień regulaminu pracy regulujących najważniejsze zasady kontroli trzeźwości i kontroli antynarkotykowej pracowników. Założono, że regulamin pracy będzie najczęstszym źródłem prawa wewnątrzzakładowego stanowiącego podstawę prawną kontroli trzeźwości pracowników. […]

Kontrola trzeźwości i narkotesty – czy mogą obejmować wszystkich pracowników?

22 marca 2023 Paweł Wnuk

Częstą odpowiedzią Klientów na pytanie o to, które grupy pracowników chcieliby objąć kontrolą trzeźwości lub kontrolą narkotykową, zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, jest stwierdzenie, że najlepiej aby dopuścić kontrolę wszystkich pracowników. Mogłoby się wydawać, że selekcjonowanie grup pracowników do objęcia kontrolami stwarza ryzyko zarzutów o nierówne traktowanie, a uwzględnienie w regulaminie pracy postanowień o kontroli całego personelu ogranicza to ryzyko. […]