Kategoria: Dokumentacja pracownicza

Czy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy pracodawca musi uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia dotychczasowych pracowników?

8 maja 2023 Paweł Wnuk

Nowe brzmienie art. 29 i art. 291 Kodeksu pracy istotnie rozszerzyło obowiązki informacyjne pracodawców wobec nowozatrudnionych pracowników. Dotyczą one informacji o warunkach zatrudnienia, a także o warunkach wykonywania zadania służbowego poza granicami kraju. Przepisy te weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., co nie oznacza jednak, że znajdą one zastosowanie w pełni do wszystkich pracowników oraz, że pracodawca musi uzupełniać […]