Artykuły autora:

Odprawa w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

3 stycznia 2024 Aleksandra Dybko

We wcześniejszym wpisie poruszono kwestię jednej z przyczyn zwolnienia pracownika jaką jest likwidacja stanowiska pracy (por. Likwidacja stanowiska jako przyczyna zwolnienia pracownika). Stanowi ona również jeden z czynników niedotyczących pracownika uprawniających go do odprawy. Regulację w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W niniejszym wpisie […]

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla pracodawcy

25 sierpnia 2023 Aleksandra Dybko

Często poruszanym zagadnieniem przez klientów jest kwestia obowiązków pracodawcy względem pracownika, które zostały przywrócone po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z dniem 1 lipca 2023 r. został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. W związku z tym powróciły obowiązki wynikające z Kodeksu pracy w zakresie m.in. okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Okresowe badania […]