Radca prawny od 2019 r., z Kancelarią współpracuje od 2017 r., na co dzień zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa nieruchomości, inwestycji deweloperskich oraz sporów budowlanych, zajmuje się również obsługą prawną spółki komunalnej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Artykuły autora:

Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej i pisma ostrzegawcze – czy pracodawca może je stosować?

6 listopada 2023 Bartłomiej Masłoń

Z Kodeksu pracy wynika, że w przypadku naruszenia przez pracownika niektórych jego obowiązków pracodawca ma możliwość nałożenia jednej z trzech kar porządkowych: upomnienia, nagany, kary pieniężnej.  Przedmiotowy katalog ma charakter zamknięty. Zamiast kar porządkowych lub w sytuacji gdy kara nie może zostać nałożona za dane przewinienie, pracodawcy nierzadko stosują inne, w ich opinii mniej dotkliwe, środki oddziaływania […]

Procedura stosowania kar porządkowych – o czym pracodawca powinien pamiętać, aby skutecznie nałożyć karę na pracownika?

13 lipca 2023 Bartłomiej Masłoń

W poprzednim wpisie poruszono zasadnicze kwestie związane z karami porządkowymi, w tym ich rodzaje oraz przekroczenia pracownicze, które co do zasady dają pracodawcy możliwość nałożenia kary. Należy jednak mieć na uwadze, że oprócz wystąpienia materialnej podstawy ukarania pracownika, Kodeks pracy uzależnia skuteczność  nałożenia kary od spełniania przez Pracodawcę szeregu wymogów formalnych. Przede wszystkim Pracodawca powinien pamiętać o terminach, w […]

Kary porządkowe stosowane przez pracodawcę

25 maja 2023 Bartłomiej Masłoń

W Kodeksie pracy przewidziana została możliwość zastosowania przez pracodawcę wobec pracowników następujących kar porządkowych: kary upomnienia, kary nagany, kary pieniężnej. Powyższy katalog kar jest zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może zastosować innego rodzaju kary. W regulaminie pracy pracodawca powinien zamieścić informacje o karach  stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Karę upomnienia albo nagany pracodawca może stosować w […]