Czy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy pracodawca musi uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia dotychczasowych pracowników?

8 maja 2023 Paweł Wnuk

Nowe brzmienie art. 29 i art. 291 Kodeksu pracy istotnie rozszerzyło obowiązki informacyjne pracodawców wobec nowozatrudnionych pracowników. Dotyczą one informacji o warunkach zatrudnienia, a także o warunkach wykonywania zadania służbowego poza granicami kraju. Przepisy te weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., co nie oznacza jednak, że znajdą one zastosowanie w pełni do wszystkich pracowników oraz, że pracodawca musi uzupełniać wszystkie informacje przekazane wcześniej swoim pracownikom.

Z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie mają przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy, które wprowadzają rozróżnienie sytuacji pracowników, których umowy o pracę trwają już w dniu 26 kwietnia 2023 r. i pracowników zatrudnianych po tym dniu. Do tych drugich, nowe przepisy znajdą zastosowanie w całości. Do tych pierwszych, a więc do dotychczasowych pracowników, jedynie częściowo. Pracodawca ma bowiem obowiązek uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 §3 k.p.) jedynie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Uzupełnienie informacji nie musi nastąpić od razu. Pracodawca ma na uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia aż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

W przypadku zagranicznych wyjazdów służbowych, których okres przekracza 4 kolejne tygodnie istotny jest status umowy pracownika na dzień wejścia w życie ustawy, a nie termin samego wyjazdu. Pracownicy zatrudniani począwszy od 26 kwietnia 2023 r. powinni otrzymać pełną informację o warunkach zatrudnienia związanych z zadaniem służbowym realizowanym poza granicami kraju. Natomiast pracownicy, których umowy o pracę obowiązywały już w dniu wejścia w życie ustawy nie muszą otrzymać od pracodawcy tych informacji, niezależnie od terminu wyjazdu służbowego. Analogicznie jak w przypadku informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia, dotychczasowi pracownicy mają jednak możliwość złożenia wniosku o uzupełnienie informacji, a pracodawca ma 3 miesiące na ich uzupełnienie zgodnie z nowymi przepisami.

Komentarze