Zmiany w karach porządkowych – nie zapomnij o aktualizacji regulaminu pracy

3 kwietnia 2023 Paweł Wnuk

Pracodawca powinien zaktualizować postanowienia regulaminu pracy nawet jeżeli nie wprowadza rozwiązań w zakresie kontroli trzeźwości czy kontroli narkotykowej.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca przepisy o kontroli trzeźwości pracowników oraz o pracy zdalnej rozszerza katalog podstaw do zastosowania porządkowej kary pieniężnej. Oprócz dotychczasowych podstaw możliwe będzie nałożenie kary również za stawienie się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub ze względu na zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Skoro zaś regulamin pracy ma zawierać informacyjnie postanowienia o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 1041 § 2 k.p.), to wraz z wejściem w życie nowelizacji powstaje konieczność aktualizacji regulaminów pracy poprzez uwzględnienie nowego brzmienia przepisów o karach porządkowych.

Komentarze